Teknoloji Haberleri

Ülkemizde ve dünyada gelişen teknolojik faaliyetler sonucu hayatımızda büyük etki yapan ve bu etkinin sonuçları bütün insanlığın hayatında olmasını sağlayan herkesin hayatına dolaylı da olsa giren ve kendisine mecbur olunduğu hissinin hâkim olmasını sağlayan teknolojik faaliyetler hep gelişmişlik düzeyini sembolize ederek insanlarda büyük takıntılara yok açmıştır. Keza bu devletler nezdinde de bu şekilde itimat edilmesine yol açmıştır.

Ülkemizde ve dünya da gelişen bu faaliyetler neticesi ve insanların bu faaliyetlere büyük derecede önem göstermesi üzerinde çalışılan, tamamlanıp umuma sunulan her faaliyetten haber alma gereksinimini beraberinde teknolojik haberlerin önemini ön plana çıkararak bu alanın gelişimine büyük katkı sağlamıştır. Bu katkılar sonucu ürünün tanıtımı da umuma duyurularak bundan herhangi bir vasıtayla haber alan insanın zihninde yer edinmeyi başarmıştır. Diğer yandan teknoloji haberleri ülkeler bazında da büyük olaylara yol açmış ekonomik faaliyetleri de zaman zaman etki boyutu yüzeysellikten öte çok derin olmuştur.

Ülkeler kendi menfi ihtiyaçları neticesinde üzerinde çalıştığı her ürünü ihtiyaçlarını karşılama noktasına ulaştıktan sonra pazarlama gereksinimi duymuşlar bunda da teknoloji haberlerini kendilerine araç olarak kullanmışlardır. Örneğin piyasalarda mevcudiyetini koruyan bir ürünün bir üst modelinin üretildiği ve yaklaşık bir ila iki aya kadar piyasaya sunulacağı haberi o ürünün piyasasını derinden etkileyerek ona olan talebin düşmesine mal olmuştur.

Bütün bu gelişmeler topluma teknolojik haberlerin ne derece etki yaptığına delil olmuştur.